Onze diensten

Blijvend commercieel succes en meer omzet tegen lagere kosten

Wij helpen organisaties naar blijvend commercieel succes. Daarvoor heb je een wendbare en continu lerende organisatie nodig. RedFoxBlue bouwt dergelijke organisaties door data-analyse te koppelen aan procesoptimalisatie en ervaringsgericht leren.

Onderstaand vind je een overzicht van onze oplossingen. Uiteraard kun je ook direct door naar onze oplossingen op het gebied van data, proces en mens.

Totaaloplossingen

Aanpak RFB


Ieder bedrijf is uniek, maar de uitdagingen zijn vergelijkbaar.

We starten altijd met een audit om uw situatie en specifieke behoefte in kaart te brengen. Hierbij maken we gebruik van een reeks aan blauwdrukken, die we door de jaren heen ontwikkeld hebben.

Vanuit deze analyse, die bestaat uit een combinatie van data analyse en interviews, brengen we rapport uit. Graag maken we de aanbevelingen in dat rapport werkelijkheid door samen te bouwen aan een continu lerende fact based organisatie.

Sales Audit


SNEL EN SCHERP DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN UW ORGANISATIE IN BEELD

Uw verkoopapparaat is één van de belangrijkste onderdelen van uw organisatie. En net als elk ander apparaat heeft het onderhoud nodig. Maar op welke punten? Met de RedFoxBlue Sales Audit heeft u de sterke en zwakke punten van uw organisatie en aanpak snel scherp in beeld. U kunt gericht investeren in verbetering.

Breed perspectief op verbetering

De ervaren RedFoxBlue sales analisten lichten uw commerciële organisatie grondig door.
Vanuit verschillende perspectieven (camerastanden) wordt ingezoomd op de succes- en faalfactoren van de huidige en toekomstige commerciële output. Waarna in uw directiekamer een terugkoppeling volgt van de huidige kwaliteit, het aanwezige verbeterpotentieel en de voorgestelde interventies.

Uw organisatie in close up

De RedFoxBlue Sales Audit wordt uitgevoerd op basis van vier camerastanden. Zo komen alle aspecten van uw organisatie en uw toekomstige succes aan bod.

 1. Veranderkracht: Alleen organisaties die zich snel aanpassen aan de veranderingen in de omgeving zullen succesvol blijven.

We kijken scherp naar de randvoorwaarden die het verkoopsucces nu en in de toekomst tegenhouden of stimuleren, zoals strategie, het gebruik van data en systemen, organisatiestructuur en processen, leiderschap, kennis, kunde, tools en attitude. Nadrukkelijk besteden we aandacht aan de succesbepalende gevoelens, emoties, waarden en overtuigingen binnen uw commerciële organisatie.

 1. Wetmatigheden: Verkoopsucces is gestoeld op een samenhangend geheel van 3 + 2 samenhangende verkoopwetmatigheden

We onderzoeken het verbeterpotentieel van de gekozen doelgroepen, en hieraan gekoppelde verkoopkanalen en proposities. Welke marktdruk en welke performance hoort hierbij.

 1. Resultaten: Kwantitatieve en kwalitatieve prestaties

We analyseren de huidige prestaties en het aanwezige verbeterpotentieel. Hiertoe koppelen we de kwalitatieve en kwantitatieve meetbare resultaten aan de saleswetmatigheden en de veranderkracht van uw bedrijf.

 1. Omgeving: Panoramaview van de markt

Via trendanalyse en eventueel een klantenpanel bekijken we of u effectief inspeelt op trends en ontwikkelingen in de markt, uw klanten, machtsblokken, kansen en positie.

Vijf redenen waarom bedrijven voor een sales audit kozen

 • Ik zoek redenen en oplossingen voor achterblijvende verkoopresultaten
 • Ik ben tevreden maar wat is mijn commercieel verbeterpotentieel
 • Ik wil mijn verkoopapparaat optimaliseren voor een marktoffensief
 • Ik wil inzicht in de professionaliteit van mijn salesteam en/of -organisatie
 • Ik wil weten hoe ik mijn salesteam kan inpassen in een nieuwe strategie

 

Sales Acceleratie Manager

SAM Manager


Binnen enkele maanden uw verkoopteam op het juiste spoor?

Achterblijvende verkoopresultaten zijn dikwijls niet het resultaat van een achterblijvende markt. Veel vaker zijn onvoldoende sturing en coaching, gebrek aan fut of zelfvertrouwen, onvoldoende bezoeken en foutieve doelgroepkeuzes de oorzaak. De RedFoxBlue Sales Acceleratie Manager lost dit voor u op – deze professional zet binnen enkele maanden uw verkoopteam weer op het juiste spoor.

Manager, trainer, coach en adviseur in één

Met de Sales Acceleratie Manager haalt u een gedreven professional in huis, die analytisch, praktisch én sociaal sterk is. En die tot het uiterste gaat om – desnoods op onorthodoxe wijze – het resultaat van uw salesteam te verbeteren.

Sales Acceleratie Management (1+1=3)

Acceleratie

 

Het fundament voor blijvend verkoopsucces

De weg naar succes begint met het maken van een scherpe toetsing aan de harde wetmatigheden in sales. Daarna stellen we gezamenlijk een business case met investeringen en opbrengsten op. De directie ontvangt een marsroute voor performance- en resultaatverbetering.

Beproefde aanpak, optimaal resultaat

Vervolgens gaat de Sales Acceleratie Manager gedurende 4-6 maanden aan de slag om de afgesproken resultaten te realiseren. Hij past daarvoor een beproefde aanpak toe, met als belangrijkste onderdelen:

 • Dagelijkse professionele aansturing gebaseerd op de wekelijkse activiteiten en resultaatgebieden van uw sales professionals.
 • Directe verhoging van het aantal relevante contacten in uw markt.
 • Wekelijkse ‘on the job’ coaching van uw sales professionals.
 • Wekelijkse training van uw sales professionals op ‘low time’.
 • Verbetering van verkoopondersteunende middelen zoals scripts, offertes of de visuele salespresenter voor klanten.
 • Fungeren als sparringpartner van de directie op salesgerelateerde organisatiethema’s.

Het traject wordt afgerond met zorgvuldige coaching van en overdracht aan de salesmanager die het team volgens de nieuwe werkwijze gaat aansturen. Afrekenen gebeurt ten slotte naar gerealiseerde performance- en resultaatverbetering van het salesteam.

5 redenen waarom bedrijven voor SAM kozen

 • Afwezigheid van een salesmanager.
 • Behoefte aan een strenge en kundige schaduwmanager.
 • Salesteam klaarstomen voor het lanceren van nieuwe producten en het openbreken van nieuwe markten.
 • Ontbreken van tijd voor optimale aansturing van het salesteam.
 • Kostenbesparing door integratie van analyse, advies, training en coaching.

 

SAM compact


Binnen één maand een hogere omzet en lagere verkoopkosten in zicht

Snel én blijvend uw verkoopresultaten verbeteren? Het Sales Acceleratie Management programma (SAM Compact) van RedFoxBlue doet het. Een sterke sales professional licht uw salesteam en aanpak gericht door op de belangrijkste succesfactoren en grijpt in waar nodig. Zo hebt u binnen een maand een hogere omzet en lagere verkoopkosten in zicht.

Scherpe diagnose voor het beste resultaat

De ervaren sales professional van RedFoxBlue brengt met SAM Compact en slim veldonderzoek de meest rendabele doelgroepen, verkoopkanalen en verkoopproposities helder in het vizier. Ook stelt hij vast hoe u minstens 20 tot 30% meer klantcontacten realiseert én hoe u daaruit betere resultaten haalt.

Focus op rendement

Nu de doelstellingen en criteria duidelijk zijn, leggen we gezamenlijk de prestaties van uw sales force langs de meetlat. Met SAM Compact doet u dat snel en effectief. Een focus op rendement die u trouwens ook terugziet in de snelle terugverdientijd van uw investering in SAM Compact.

vliegwiel

Bewezen effectieve aanpak

SAM Compact omvat niet alleen een scherpe analyse, maar voorziet ook in een snel in de praktijk uitvoerbare aanpak. Binnen dertig dagen realiseren we:

 • Een duidelijk beeld van uw huidige en gewenste performance langs de wetmatigheden in sales.
 • Inzicht in het verbeterpotentieel van uw sales force, inclusief de middelen om dit potentieel te realiseren.
 • Coaching en training van uw leidinggevenden en sales professionals in het veld.
 • Directe verbetering van het verkoopresultaat.
 • Een blijvend sterkere organisatie en aanpak.

5 redenen waarom bedrijven voor SAM Compact kozen

 • Snel de ban van maandelijks tegenvallende verkoopresultaten doorbreken
 • Blijvend hogere omzet of marktaandeel
 • Structurele verlaging verkoopkosten
 • Afwezigheid van een salesmanager.
 • Kostenbesparing door integratie van analyse, advies, training en coaching.

Meer weten?

Robert Hamminga

Managing Partner RedFoxBlue


robert.hamminga@redfoxblue.nl 06 19 22 87 08

Klantencases