Jim Stanworth

  • 06 14 39 05 39
  • jim.stanworth@rfb-intelligence.nl

Jim is sinds kort gestart bij RedFoxBlue. Hij is als Insight Manager verantwoordelijk voor een heldere vertaling van de analyseresultaten naar bruikbare inzichten. Jim heeft een brede ervaring in verschillende bedrijfstakken op gebied van marktonderzoek en concurrentieanalyse. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft hij o.a. gedaan bij Organon (voormalige farmaceutische divisie van AkzoNobel) waar hij medeverantwoordelijk was voor internationaal marktonderzoek ten behoeve van de wereldwijde introductie van een nieuwe medicijn. Concurrentieonderzoek heeft hij o.a. voor Philips Lighting gedaan, waar hij zich bezig hield met onderzoek naar de competenties en strategische intenties van spelers uit verschillende strategische groepen. Marktanalyse en scenarioplanning heeft hij o.a. gedaan voor Atradius (voorheen de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij) op basis waarvan opties zijn ontwikkeld / geëvalueerd voor verbetering van het vermogen om waarde te creëren.