Margerieth Visser

  • 06 27 08 39 08
  • margerieth.visser@redfoxblue.nl
"A Zebra takes it's stripes everywhere" ()

Margerieth is een senior commerciele professional met internationale ervaring in marketing en sales.
De rode draad in haar carrière en intrinsieke motivatie en passie is om sales en marketing beter met elkaar te verbinden met speciale aandacht voor het gedrag in commerciele organisaties en de human-factor.
Marketing en Sales zijn burning place voor change door de intrede van nieuwe technologien en veranderend koopgedrag.
Het afstemmen van customer journey en company journey is geen walk-in-the-park!

Onlangs heeft ze haar Master Coaching en Consulting for Change aan INSEAD -gebaseerd op het gedachtengoed van Manfred Kets de Vries over organisatie-gedrag- behaald en vind in het REDFOXBLUE concept Data-Proces-Mens een aanvulling en alle ingrediënten om aan deze voortdurende commerciele veranderingen op een pragmatische manier invulling te kunnen geven.
De aanpak van gisteren garandeert geen succes voor morgen, de snelheid van veranderen wordt alleen maar groter en de voorspelbaarheid steeds kleiner.
Verandering vindt alleen plaats door actie,….
Margerieth mobiliseert met u de veranderkracht in uw organisatie en om deze commerciele verandering te verankeren om winnaars van morgen te creëren!